Náhradní plnění

Kalkulačka náhradní plnění

Náhradní plnění (NP) označuje možnost, jak se firmy s více než 25 zaměstnanci mohou podílet na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), a to prostřednictvím odběru zboží nebo služeb v určité hodnotě od těch poskytovatelů NP, kteří sami přímo zaměstnávají více než 50 % OZP. Poskytování NP bude v následujících letech zákonem blíže specifikováno, aby nedocházelo k jeho nelegálnímu zneužívání.

Náhradní plnění prošlo od začátku roku 2012 legislativními změnami. Další plánované změny se prozatím neuskutečnily a v případě jejich naplnění vás budeme informovat. Na této stránce jednoduše zjistíte, co hlavního se změnilo! Připravili jsme pro Vás stručný přehled, čeho se nejpodstatnější změny týkají.

Legislativní pravidla novelizace od roku 2012

Od 1. ledna 2012 platí zejména tato výrazná změna. Objem výrobků a služeb či zadaných zakázek, které dodavatelé mohou poskytovat v rámci náhradního plnění, je nově omezen. Poskytovatelé NP mohou za jeden rok dodávat zakázky formou náhradního plnění v maximální výši 36násobku průměrné měsíční mzdy (za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku v ČR) za každou OZP, kterou poskytovatel NP zaměstnává. O zakázkách, službách a výrobcích v režimu náhradního plnění jsou poskytovatelé povinni vést evidenci obsahující identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků či služeb bez DPH.

Doporučení

To pro zákazníky znamená jediné – sjednat si odběr náhradního plnění co nejdříve, protože po vyčerpání tohoto limitu již společnosti nebudou moci náhradní plnění poskytovat. Každý zaměstnavatel ve firmě 25+ by tak poté neměl jinou možnost, jak splnit povinný podíl než zaplatit státu určenou částku bez vlastního užitku.

Podílet se na zaměstnávání OZP musí i instituce, jejímž zřizovatelem je stát. Dá se tedy očekávat zvýšená poptávka po náhradním plnění. Rovněž byl upraven finanční příspěvek na zřízení nového pracovního místa nebo na úhradu provozních nákladů již existujících pracovních míst pro OZP. Kategorie osob zdravotně znevýhodněných z rozhodnutí vlády pozbyla platnosti a došlo ke sloučení chráněných dílen s chráněnými pracovními místy.

Náhradní plnění 2015

Pro rok 2015 se v zásadě nic nemění. Je stanoven maximální roční limit v poskytování náhradního plnění 2015 (tedy 36 x 25 179 = 906 444 Kč / za služby-zakázky-výroby a zaměstnávání 1 OZP). Záleží tedy také na tom, kolik zaměstnanců se zdravotním postižením poskytovatel zaměstnává. Po překročení stanoveného limitu již nebudou moci prodávat zboží a služby pro náhradní plnění. Úpravami z roku 2012 může dojít k rychlému vyčerpání zboží a služeb určených pro náhradní plnění a mnohým firmám tak nezbude nic jiného, než odvést peníze do státního rozpočtu.


Kalkulačka

Aktuální stav pracovníků ve společnosti (pouze kmenoví zaměstnanci)
Aktuální stav pracovníků ZPS ve společnosti (pouze kmenoví zaměstnanci)
Uplatňujete-li nákupy z chráněných dílen již nyní, uveďte roční objem obchodů v CH.D.


Celková povinnost zaměstnanců ZPS dle Zákona 435/2004 Sb.
Chybí počet zaměstnanců ZPS
Výše povinného odvodu (položka jde ze zisku společnosti "pokuta státu")
Výše náhradního plnění formou nákupu z chráněné dílny (nákladová položka)
Již uplatněné náhradní plnění v chráněných dílnách (je-li již realizováno)
Zbývající obnos náhradního plnění pro komplexní řešení


013016
Rychlý kontakt
PCO - hlídací služba, s.r.o.

Vrbenská 197/23
370 01    České Budějovice

387 201 151 - recepce

 
Kariéra

Máte-li zájem o pracovní místo v naší společnosti, vyplňte prosím údaje ve formuláři, v nejbližší době se Vám ozveme.

Chcete vědět o našich činnostech více podrobností? Navštivte naše webové stránky:
Hlídací služba Hlídací služba Montážní dílny Montážní dílny